tel.: +48 602 743 925                                                                                                  |e-mail: biuro@fuhamra.com

      +48 602 325 207

Polityka Prywatności

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Firma Usługowo-Handlowa AMRA Michał Potyrała., z siedzibą w Sycowie 56-500, ul. Matejki 76, , dalej Administrator. Ponadto administratorami Państwa danych osobowych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy.
 2. W sprawie przetwarzania danych osobowych prosimy kontakt Email: biuro@fuhamra.com lub  F.U.H. AMRA Michał Potyrała., z siedzibą w Sycowie 56-500, ul. Matejki 76.
 3. Dane osobowe pochodzą wyłącznie w związku z Twoją aktywnością w serwisie Allegro.pl, Sprzedajemy.pl, OLX.pl lub suszegzotyczny.com.pl za pośrednictwem których kontaktowałeś się z nami lub dokonałeś zakupu w naszej firmie.
 4. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu kontaktowego, NIP.
 5. Przetwarzamy Państwa dane do wykonania zawartej między nami umowy (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (b) RODO) np. dla następujących celów:   1) obsługi składanych przez Ciebie zamówień i rozpatrywania reklamacji dotyczących świadczonych usług, w tym realizacji usług gwarancyjnych,  2) obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz,     3) przechowywania danych dla celów archiwalnych.
 6. W niektórych sytuacjach przetwarzamy dane gdyż wymaga tego prawo, w szczególności przepisy podatkowe i rachunkowe (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (c) RODO).
 7. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez F.U.H. AMRA Michał Potyrała oraz wybranych partnerów (np. firmom zajmującym się obsługą naszych systemów teleinformatycznych lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, firmom kurierskim, operatorom płatności, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze) do realizacji wskazanych wyżej celów.
 8. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).
 9. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń́ w związku z jej wykonywaniem, ale co do zasady nie dłużej niż̇ przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia.
 10. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany w.w. przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.
 11. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań.
 12. Mają Państwo prawo do:
  1. Dostępu do własnych danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. 
  2. Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
  3. Usunięcia danych.
   • Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy to może się to wiązać z rozwiązaniem umowy .
 13. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora: na adres biuro@fuhamrcom lub na adres: : F.U.H. AMRA Michał Potyrała., z siedzibą w Sycowie 56-500, ul. Matejki 76 lub osobiście w siedzibie Administratora.
 14. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

 

e-mail:

biuro@fuhamra.com

 

adres:

ul. Matejki 76

56-500 Syców